Aquest projecte neix de la idea de recórrer el sender de gran recorregut que travessa la nostra Comunitat Valenciana. La idea que tenim és completar tot el recorregut, en unes 25 etapes aproximadament.

 

La idea és crear un equip de 2 persones, que iniciaran el recorregut des de Fredes, al nord de la Comunitat Valenciana, i aquestes mateixes 2 persones, si tot va bé, arribaran a El Pinòs, al sud de la Comunitat Valenciana, unes 25 jornades després.

¿Qué anem a fer?

Aquesta dupla tindrà el suport d'altres membres extra. En Joan Escortell Jr. participarà en cuant el treball li ho permeteixca, i Toni Pulido i Joan Escortell Sr., formaran part de l´equip logístic i també participaran de la travessa de tant en tant.

 

A més a més, aquests seran els encarregats d'ajudar en els subministraments de menjar, beguda, farmaciola i tecnologia i de dur un seguiment de control i seguretat des del “món real”. Aquests membres extra també s'incorporaran al recorregut en jornades concretes.

Com ho anem a fer?

29 anys

Pedreguer

Integrants de l´equip

35 anys

Pedreguer

Alex Pulido

Cristian Pulido