SEGURETAT I CONTROL

 

 

SEGURETAT

 

A més de portar el material de seguretat necessari que hem comentat abans, hem de tenir certs protocols de seguretat per a casos d'accident greu.

 

El més important és ser capaços de reaccionar de manera ràpida i eficaç, ja que el temps, en aquests moments crítics, pot marcar la diferència, entre un bon rescat, o un rescat ineficaç. Per això, hem de tenir localitzats els centres d'auxili més propers a la zona de treball (centres de salut, clíniques, hospitals…) així com serveis que presten, números de telèfon, horari, personal de guàrdia…També és important preveure en cas d'accident o malaltia com evacuar la persona afectada.

 

Ordre de prioritats bàsiques:

1. Donar l'alarma i informar els contactes locals (autoritats, sanitaris).

2. Comptabilitzar i assegurar el material tècnic disponible in situ (incloent-hi comunicacions).

3. Preparar la informació sobre els accessos al lloc de l'accident, lloc de control exterior, topografies o croquis disponibles, persones involucrades, mitjans de contacte, instal·lacions existents, material disponible, etc.

4. Si cal, donar alarma i informar els contactes de proximitat (grups de rescat, sanitaris).

5. Donar l'alarma i informar els contactes d'origen (grups de rescat, sanitaris).

6. Establir canals de comunicació fiables, directes i mantenir-los operatius.

7. Balitzar i senyalitzar amb detall accessos, lloc de comandament, cavitat, etc.

8. Definir i treballar la disponibilitat dallotjament inicial per als recursos externs.

9. Definir i treballar la disponibilitat d'avituallament inicial per als recursos externs.

10. Definir i treballar la disponibilitat de transports locals per als recursos externs (humans i materials).

 

Un altre aspecte de seguretat important és com reaccionar davant d'una tempesta d'estiu, a la meitat de la muntanya, sobretot, tempestes elèctriques. Aquest tipus de tempestes tenen dos vessants perillosos. Una és la pròpia tempesta, i sobretot els raigs. Com sabem, a la muntanya, és força més perillós. I l'altra part a tenir en compte és que la caiguda d'aquests raigs puguin provocar un incendi, que latent a la terra, desperti després de passada la tempesta.

 

 

 

 

MATERIAL

 

Material de muntanya

Roba tèrmica (canvis de temperatura)

Paravents i Chubasquer (tempestes d'estiu)

Bastons

Calçat lleuger de recanvi

Tenda de campanya

Sacs de dormir

Esterilla

Frontal

Càmping Gas

Llanterna

Material d'orientació

Mapa i brúixola

 

GPS

Telèfons mòbils

Bateries de recanvi

 

Material de seguretat

Farmaciola completa (manta tèrmica, pomada, betadine, benes,

Rastrejador GPS (cedit per la Federació Valenciana de Muntanya)

Bateries extra per a dispositius tecnològics

Telèfons sempre operatius

Balises lumíniques

 

Material d'enregistrament

Càmera GoPro10

Dron

Ordinador Laptop